Program „CZYSTE POWIETZE”, ma na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dofinansowanie można uzyskać na przedsięwzięcie mające na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie/uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery przez istniejące lub nowo budowane jednorodzinne budynki mieszkalne.

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania.

Znalezione obrazy dla zapytania PROGRAM CZYSTE POWIETRZE